Sự khác biệt giữa Data Warehouse và Database

Dữ liệu là tài sản của doanh nghiệp, là yếu tố vô cùng quan trọng được sử dụng để đưa ra quyết định kinh doanh chính xác, cải thiện các chiến dịch quảng bá, marketing, tối ưu hóa chi phí và tăng doanh thu. Giả sử doanh nghiệp có một khối lượng thông tin giao … Continue reading Sự khác biệt giữa Data Warehouse và Database