Diễn đàn thiết kế kho dữ liệu

Những bài báp tiêu biểu của Kimball Group năm 2007

Ralph Kimball và các thành viên khác của Kimball Group đã viết hơn 120 chuyên mục cho Tạp chí Doanh nghiệp Thông minh và tiền thân của nó, Tạp chí DBMS.

Các bài báo tiêu biểu của Kimball Group trong năm 2007

những bài viết tiêu biểu kimball group 2007

Xử lý việc tùy tiện khôi phục lại lịch sử

Làm cách nào để bạn đối phó với yêu cầu của một giám đốc điều hành về việc “mang lại một chuỗi thời gian hoạt động cho tất cả những người đăng ký ở trạng thái bạch kim kể từ ngày X” hoặc “hiển thị cho tôi một chuỗi thời gian đơn đặt hàng theo khu vực bán hàng theo tổ chức bán hàng kể từ ngày Y ”? Đây là cách các chuyên gia về kho dữ liệu có thể đối phó với yêu cầu chung là nhìn lại thời gian.
— Bởi Joy Mundy — ngày 9 tháng 12 năm 2007

Hệ thống con của ETL được xem lại

34 hệ thống con này bao gồm các thành phần kiến ​​trúc trích xuất, biến đổi và tải quan trọng cần thiết trong hầu hết mọi môi trường kho dữ liệu chiều. Hiểu được tầm rộng của các yêu cầu là bước đầu tiên để đưa một kiến ​​trúc hiệu quả vào đúng vị trí.

— Bởi Bob Becker — ngày 21 tháng 10 năm 2007

Giáo dục quản lý để duy trì kho dữ liệu / BI thành công

Kho dữ liệu và thành công trong kinh doanh không thể được coi là đương nhiên. Bạn phải tạo một chương trình giáo dục và truyền thông liên tục để duy trì sự thành công của mình và mở rộng nó ra toàn tổ chức.

— Bởi Warren Thornthwaite — ngày 27 tháng 8 năm 2007

Giữ cho hạt trong mô hình chiều

Khi phát triển các bảng dữ kiện, dữ liệu tổng hợp KHÔNG phải là nơi để bắt đầu. Để tránh các tai ương về “mức độ chi tiết hỗn hợp” bao gồm dữ liệu xấu và chồng chéo, hãy sử dụng dữ liệu phong phú, biểu cảm, cấp nguyên tử được kết nối chặt chẽ với nguồn ban đầu và quy trình thu thập.

— Bởi Ralph Kimball — ngày 30 tháng 7 năm 2007

Vượt qua những trở ngại khi thu thập các yêu cầu kinh doanh

Các phương pháp hay nhất là các công cụ chính xác phải được sử dụng một cách chính xác và khéo léo. Bài viết này mô tả năm phương pháp hay nhất rút ra từ Phương pháp Kimball thường được mô tả không chính xác.

— Bởi Bob Becker và Ralph Kimball — ngày 26 tháng 3 năm 2007

Chọn cách tiếp cận phù hợp với MDM

Đã đến lúc chuyển ngược dòng quản lý dữ liệu tổng thể sang một trung tâm tích hợp hoặc lý tưởng là hệ thống MDM doanh nghiệp. Và nếu bạn vẫn chưa làm bất cứ điều gì về tính nhất quán của dữ liệu, hãy thực hiện bốn bước sau để tích hợp và quản lý.

— Bởi Warren Thornthwaite — ngày 7 tháng 2 năm 2007